Çınar Can Evren’in “İdari Usul İlkelerinin Yönetim Hukukumuz Açısından Değeri” Adlı Makalesi Hakkında Düşünceler

1.Yönetimde Açıklığın Sağlanması İdare kamu gücünün kendisine verdiği yetkiye dayanarak tek yanlı iradesi ile işlem tesis edebilmektedir. Bu şekliyle bakıldığında “anti-demokratik” olarak görülen halin yumuşatılması için açıklık ilkesi kabul edilmiştir diyebiliriz. Açıklık ilkesi sayesinde idarenin işlemlerine o işlemlerin ilgililerinin de bir parça da olsa katılması amaçlanmaktadır. Buna basit bir örnek vermek gerekirse, kişiyle ilgili bir …

Çınar Can Evren’in “İdari Usul İlkelerinin Yönetim Hukukumuz Açısından Değeri” Adlı Makalesi Hakkında Düşünceler Devamı »