Köşk Hukuk Müşavirliği

Hiçbir bahane başarının yerini tutmaz.

Hukukun Her Alanında Hizmet

01

KVKK

Kişisel veriler tehdit altında. Her an izleniyoruz. Adımız soyadımız telefon numaramız ten rengimiz, dinimiz, siyasi görüşümüz… Peki ya biz de başkalarının kişisel verilerini usulüne uygun işliyor muyuz?

02

Vergi Hukuku

Ödediği vergiler karşılığı kendisine özgürlük ve güvenlik ortamı sunulan yurttaşlardan kanunla belirlenen usul ve hadlerden fazla vergi alınması hukuka aykırıdır. Ayrıca yurttaşların ödediği vergilerle icraate geçen idare her zaman şeffaf ve hesap verebilir olmalıdır.

03

İş Hukuku

İşçinin işverene karşı iş görme ve sadakat, işverenin ise işçiye karşı ücret ödeme borcu altına girdiği iş ilişkisinde taraflar çalışma barışı içinde hareket etmelidir.

04

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku her şeyden önce bir şekli hukuktur. Her şey altına imza atılan kağıtlarda ve kağıtlarda yer almayan hususlarda kanunda biter. Ticari hayatın devamı iyi işler kadar iyi işleri destekleyen hukuk birimiyle mümkün olur.

05

İdare Hukuku

İdarenin her türlü eylem ve işlemine karşı 2709 sayılı Anayasa’nın 125. maddesine göre yargı yolu açıktır. Nitekim vatandaşlar karşısında üstün kamu gücünü kullanan idarenin yargı mercilerince denetlenmesi şarttır.


06

İcra Hukuku

Tahsil edilemeyen hiçbir hak, kazanılmış sayılmaz. İcra, haciz, ödeme emri, ipotek rehin, mahkeme kararlarının icrası… Her hukuki ilişkinin sonu icra hukukuna çıkar.

07

Aile Hukuku

Ticaret Hukuku her şeyden önce bir şekli hukuktur. Her şey altına imza atılan kağıtlarda ve kağıtlarda yer almayan hususlarda kanunda biter. Ticari hayatın devamı iyi işler kadar iyi işleri destekleyen hukuk birimiyle mümkün olur.

KVKK UYUM DANIŞMANLIĞI

KVKK uyum danışmanlığımız ile işletmenizin ve kurumların kişisel verilerin korunması hakkındaki yasal gerekliliklere uygun bir şekilde faaliyet göstermenizi sağlıyoruz. Bu hizmet sayesinde işletmeniz veya kurumunuzun mevcut süreçleri kişisel verilerin korunması kanununa uygun hale getiriyoruz. KVKK uyum danışmanlığı hizmetimiz, işletmelerin KVKK’ya uygun olup olmadığını değerlendirir, kişisel veri süreçleri için politika ve prosedürler hazırlar, çalışanları ve müşterileri konu hakkında eğitir ve KVKK’nın gerektirdiği diğer tüm yasal gereklilikleri yerine getirir.


KVKK uyum danışmanlığı hizmeti alan işletmeler ve kurumlar, kişisel verilerin güvenliği ile ilgili endişeleri ortadan kaldırır ve hem iş faaliyetlerinde hem de müşteri ilişkilerinde güvenilir bir imaj yaratır. Ayrıca, KVKK uyum danışmanlığı hizmeti, işletmelerin özellikle son zamanlarda sıklaşan KVKK yaptırımlarından korunmasını ve ciddi maddi cezaları önlemesini sağlar.