İHTİYATİ TEDBİR İLE İHTİYATİ HACZİN KARŞILAŞTIRILMASI

Gerek ihtiyati tedbir gerekse de ihtiyati haciz hukukumuzda geçici korumalar olarak düzenlenmiştir. Amaç bakımından ihtiyati tedbir, aynı uyuşmazlık konusu olan taşınır veya taşınmaz malların devrinin önlenmesi, dava sonuna kadar aynen muhafaza edilmesi veya bir tehlike yahut zararın önlenmesi amacıyla başvurulan bir yol olduğu halde, ihtiyati haciz bir alacağın tahsilinin teminini sağlayan bir vasıtadır. İhtiyati hacizde ihtiyaten haczedilen …

İHTİYATİ TEDBİR İLE İHTİYATİ HACZİN KARŞILAŞTIRILMASI Devamı »